Början på en ny höst

Början på en ny höst

(For english – please scroll to bottom of swedish text)

Då var sommaren 2019 över med en sista värmebölja i slutet på augusti som fick de flesta att ta några extra glädjeskutt. Första tisdagen i september (dvs. idag när detta skrivs) visar tyvärr inte riktigt samma vänliga vädergudar. Men vad tusan gör det – när vi har en hel härlig höst framför oss (Obs- ingen ironi här..)

I vanlig ordning sprang sommaren förbi för fort. För min del och Milooks räkning har det varit en sommar fylld av reflektioner. Både privata och för företaget.

Företagande = Personlig utveckling

Att vara egenföretagare innebär att motorn ligger helt och hållet i den personliga energin, så den måste förvaltas väl. Hur skapar man egen positiv energi där man ska balansera mellan att ta hand om sig själv, samtidigt som prestationen alltid måste gå på högvarv? Många tankar blir det!

Jag har i alla fall kommit fram till att det är en konstant process som hela tiden måste hållas igång. Utvecklande är det – minst sagt!

Formex

 Sommaren har även inneburit planering och av förberedelser inför kommande säsong.

Vår monter kändes mysig
Inspiration från Formex

I slutet på augusti medverkade vi på Formex mässan, som i huvudsak är en mässa för inredning. Men det finns även en hel del mode och accessoarer, så därför fanns en naturlig plats även för Milooks sortiment.

Många “lite bättre” blir till slut väldigt bra

På tal om sortiment – en av Milooks starkaste kärnvärden är att inte hamna i träsket av nytt för sakens egen skull. Dvs. inte nya kollektioner flera gånger per år.Göra tidlösa kläder i god kvalitet som kan användas länge och ofta. Ja, jag vet – det låter motsägelsefullt när hela modevärlden handlar om att skapa begär av något NYTT. Men vi gör så gott vi kan, jag tror att om alla gräver där man står, utan att blicka så mycket på vad alla andra gör – så blir det hela tiden lite bättre. Och många ”lite bättre” blir till slut väldigt bra.

Ingen ny höstkollektion

Just därför gör vi ingen ny höstkollektion i år. Vi kommer däremot att skapa nytt fotomaterial för att visa hur man kan använda våra kläder på lite nya sätt. Vi kommer under hösten att ha erbjudanden på dessa plagg till de kunder som gillar det vi gör. Dvs. våra prenumeranter av Nyhetsbrevet. Där kommer vi att Highlighta utvalda produkter som under begränsad period har ett bättre pris.

Tidlöst mode, ett steg i rätt riktning för oss
Tidlöst mode, ett steg i rätt riktning för oss

Riktiga möten

Personliga möten är fantastiska. Av den anledningen kommer vi att besöka ett antal orter under hösten för att berätta mer om storyn bakom Milook och hur vi tänker med vårt koncept.

Hoppas just du har möjlighet att komma!

Först ut är Örebro 20-22 september. Mer information kommer!

Milook finns också i utvalda fantastiska butiker runt om i Sverige, Norge och Finland. Dessa butiker drivs av entusiastiska, drivna och talangfulla kvinnor (oftast). Dessa vardagshjältar slår vårt hjärta lite extra för. Så glöm inte att gynna din lokala handlare/butik.

Vi ses och hörs!

/Lilian 🙂

The beginning of a new autumn!

Summer of 2019 is now officially over by entering the first month of autumn.Thanks for a last heat wave at the end of August which caused most of us to take some extra joyful jumps. Unfortunately, the first Tuesday in September (ie today when this is written) does not really show the same friendly power of the Weather Gods. But what the heck  –  we have a very nice autumn ahead of us!

As always, summer came and went by too fast. For me and Milook’s behalf, it has been a summer full of reflections. 

Being  self-employed means that the engine is entirely in the personal energy, so you have to manage it well. How do you create your own positive energy? Therefor the balance between taking care of yourself at the same time as performing high is always a challenge.

In any case, I have come to the conclusion that it is a constant process that always needs to be kept up to date. It is personal developing – to say the least!

Lots of planning and preparing

 The summer has also meant planning and preparation for the coming season.

At the end of August, we participated in the Formex fair in Stockholm, which is mainly a fair for interior decoration. But there is also a lot of fashion and accessories companies exhibiting so there was a natural place for Milook’s range as well.

Speaking of range and collections – one of Milook’s strongest core values ​​is NOT TO end up in the swamp of making something new just for its own sake which is the normal way of running a fashion company.

Many “a little better” eventually become very good

Because of that, we want to make timeless clothes of good quality that can be worn long and often. Yes, I know – it sounds so contradictory when the whole fashion world is about creating desires for something NEW. But we do as good as we can, I think if everyone digs where you stand, without looking so much at what everyone else is doing – then it always gets a little better. And many “a little better” eventually become very good.

Not our new collection

In any case, we have chosen NOT to make a new autumn collection this year. We will, on the other hand, create new photo material to show how to use our clothes in new ways.

During the autumn, we will have offers on these garments for the customers who like what we do. If that is you – please subscribe to our Newsletter. There you will find highlights of selected products that for a limited period have a better price.

Real meetings

Real life meetings are fantastic!  We will therefore visit a number of cities in Sweden during this autumn to talk about the story behind Milook and how we think about our concept.

Hope you have the opportunity to come and meet us!

First out is Örebro September 20-22. More information to follow!

Milook is also stocked in selected fantastic stores around Sweden, Norway and Finland. These businesses are run by enthusiastic, driven and talented women(often).  These hard-working everyday heroes warm our heart a little extra. So don’t forget to find your local retailer / store.

See you/Lilian 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  • Registrera dig för vårt nyhetsbrev